گروه هتل های پارسیانآگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم
آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم هتل پارسیان صفائیه
هتل پارسیان صفائیه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان براساس مجوز شماره 9 و 17 و 25 مورخ 1402/4/18 و 1402/7/1 و 1402/8/29کمیسیون معاملات شرکت هتل‌ها در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل و فروش ضایعات آهن، چدن، آلومینیوم، چوب و اموال مستهلک و کارکرده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 ٠٨:٣٤ - يکشنبه ٥ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی تجدید نوبت اول
آگهی مزایده عمومی تجدید نوبت اول هتل پارسیان سوئیت
هتل پارسیان سوئیت وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان به استناد به مجوز صادره از کمیسیون معاملات به شماره 20مورخ 1402/07/24 جهت مزایده رستوران در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول مربوطه، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 ١٤:٣٧ - يکشنبه ٢٨ آبان ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده هتل پارسيان كوثر اصفهان
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام)به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470
 ١٥:٣٨ - چهارشنبه ١٠ آبان ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده
آگهی مزایده هتل پارسیان رامسر
باتوجه به مجوز صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 15 مورخ 1402/06/13 شرکت هتلهای پارسیان ، در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مزایده احداث و بهره برداری از زمین تنیس به شرح جدول مربوطه با شرایط آزاد ( واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 ١٤:٣٩ - چهارشنبه ٣ آبان ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی نوبت اول
آگهی مزایده عمومی نوبت اول هتل پارسیان عالی قاپو
شرکت هتل پارسیان عالی قاپو وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 00 مورخ 1402/07/23در نظر دارد نسبت به اجاره غرف و فروش ضایعات و اموال اسقاطی خود به شرح جدول مربوطه اقدام نماید.
 ١٨:٠٦ - چهارشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مزایده و مناقصه
برگزاری مزایده و مناقصه هتل پارسیان کوثر اصفهان
شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه به شرح جدول به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
 ١٥:٤١ - دوشنبه ١٧ مهر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>