هتل های پارسیانجاذبه های ایرانباشگاه میهمانان پارسیاندرباره پارسیان
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا

فرم ثبت ایده

یکی از ویژگیهای شرکتهای موفق امروزی، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است که از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقای سطح رقابت پذیری بنگاهها و دستیابی به مزیت رقابتی، بهره گیری از خلاقیت و نوآوری به صورت مستمر در امور روزمره سازمانی است. در همین راستا، شرکت هتل های پارسیان با تشکیل کانون راهبردی خلاقیت، نوآوری و بهبود فرآیندها از ایده ها و طرح های جدید همکاران در تمامی سطوح سازمانی استقبال به عمل می آورد.

همکار گرامی، با ثبت طرح یا ایده خود در اصلاح فرآیندها و افزایش کیفیت خدمات هتل مشارکت نمایید.

نام : *
نام خانوادگی :
شماره تماس :
محل خدمت:
 ایده: