هتل های پارسیانجاذبه های ایرانباشگاه میهمانان پارسیاندرباره پارسیان
هتل پارسیان کوثر تهران
هتل پارسیان کوثر تهران

0

بیشتر
هتل پارسیان انقلاب
هتل پارسیان انقلاب

0

بیشتر
هتل پارسیان انقلاب
هتل پارسیان انقلاب

بیشتر
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا

چشـم انـداز

 

در افق چشم انداز گروه هتلهای بین المللی پارسیان :

با تمایزی بر گـرفـته از فـرهنـگ ایـرانـی اسـلامی و بـرنـد مـعتبر جهانی ،پیشرو در ارائه خـدمات نـوین هتـلداری