هتل های پارسیانجاذبه های ایرانباشگاه میهمانان پارسیاندرباره پارسیان
هتل پارسیان انقلاب
هتل پارسیان انقلاب

0

بیشتر
هتل پارسیان انقلاب
هتل پارسیان انقلاب

0

بیشتر
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا

اعضای هیئت مدیره شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

محمدرضا شاهمرادی

رئیس هیئت مدیره

2

محمدعلی ابوطالبی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

3

یداله حکمی صفت

عضو هیئت مدیره